Oare Hristos n-a înviat?

        Descoperirea deja „celebrei” Biblii cu litere de aur din Turcia, cu o vechime de 1500 de ani, a stârnit rumoare în rândul credincioşilor, asemeni evenimentului declanşat acum un an de către regizorul James Cameron, care afirma că a descoperit osuarul familiei lui Iisus şi astfel învierea Mântuitorului din morţi devenea, în viziunea lui, încă una din minciunile spuse de Biserică, pentru a ţine pe oameni sub stăpânirea tiranică. Această Biblie contestă atât învierea din morţi a Mântuitorului cât şi realitatea trupului Acestuia. Cum cealaltă teorie a apărut tot în preajma Sărbătorilor pascale, m-am hotărât să scriu despre aceste lucruri şi totodată să susţin prin argumente realitatea învierii Mântuitorului.

        Istoricul Josephus Flavius (Iosif Flaviu), în cărţile sale intitulate „Antichităţi iudaice”, vorbeşte despre Iisus Hristos ca fiind un om real, nu imaginar şi nici hologramatic, subliniind unele dintre minunile pe care El le-a făcut în sânul poporului evreu. Tot istoricul Iosif Flaviu vorbeşte despre Patimile, Moartea şi Învierea Mântuitorului în termeni plastici, descriind unele episoade cu lux de amănunte. La fel, Ponţiu Pilat, guvernatorul Palestinei în vremea propovăduirii şi, mai târziu, a morţii Mântuitorului, consemnează în corespondenţele sale cu autorităţile imperiale, realitatea existenţei fizice a Mântuitorului. Frica de pedeapsa Romei pentru abuzurile făcute în Palestina, care a provenit din ameninţările fariseilor, l-a determinat pe Pilat să accepte condamnarea la moarte a Mântuitorului.

         Să analizăm cu atenţie şi un alt aspect. Mântuitorul a fost răstignit pe cruce şi a murit cu o zi înainte de Paştele iudaic. Mulţi dintre evreii din diaspora erau prezenţi în acele momente la Ierusalim şi, cu siguranţă ca, alături de ei erau prezenţi şi alţi oameni de alte neamuri, care făceau comerţ. Sunt convins că o mare parte dintre ei au asistat la drumul Crucii şi la calvarul Mântuitorului şi s-au minunat de necârtirea Sa în faţa suferinţelor. Unii dintre ei poate că au auzit povestea vieţii Mântuitorului şi au transmis-o mai departe atunci când au ajuns la casele lor. În ziua cea dintâi a săptămânii, atunci când Domnul a înviat, mulţi dintre evreii din diaspora nu erau plecaţi din Ierusalim. Încercarea de tăinuire a adevărului învierii de către farisei nu a avut roade, deoarece vestea s-a răspândit şi astfel, viitorii creştini erau pregătiţi pentru întemeierea Bisericii de la Cincizecime -punând adevărurile cap la cap.

      Teoriile legate de moartea aparentă pe cruce a Mântuitorului (moartea clinică), sustragerea trupului mort al Mântuitorului de către apostoli, atunci când paza romană dormea sau viziuni-halucinaţii ale ucenicilor legate de înviere, care au circulat în Evul Mediu, au fost demontate de către Biserică prin mărturiile istorice păstrate şi astfel, nimeni nu putea contesta învierea Domnului. Or, în zilele noastre, ne putem întreba retoric: De unde atâta îndrăzneală la unii oameni de a ne înjosi credinţa şi de a da cu ea de pământ? Oare Hristos chiar nu a înviat? Dacă El nu a înviat şi raiul nu există, unde mergem noi după ce murim? De ce ne mai chinuim pe pământ şi acceptăm toate relele? Aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în mărturisirea fără tăgadă a învierii Domnului, deoarece aceasta este reală şi nimeni nu o poate contesta. Arătarea Mântuitorului în lumina de pe drumul Damascului înaintea lui Saul şi a însoţitorilor săi reprezintă încă o dovadă a faptului că Mântuitorul a înviat. Şi atunci ce rost mai au aşa zisele dovezi legate de osuarul familiei lui Iisus, descoperit în pământ, în apropiere de ruinele vechilor ziduri ale Ierusalimului, când de fapt, Mântuitorul a fost aşezat în peştera lui Iosif din Arimateea? Toate aceste false argumente sunt de fapt nişte minciuni grosolane, care au ca şi scop distrugerea credinţei creştine. Salutul creştin „Hristos a înviat!” este atât de puternic, încât poate schimba structura sufletească a oricărui om. De unde vine această putere? Din învierea Mântuitorului.

       În concluzie, atunci când vei citi aceste rânduri, creştine drag, iar întrebarea:”Oare Hristos n-a înviat?” te va străbate, să fii convins că răspunsul fără de greşeală este „Adevărat a înviat!”

Sărbători Fericite tuturor cititorilor şi credincioşilor noştri! HRISTOS A ÎNVIAT!

Prof. Nicolae-Adrian Păunescu

Acest articol a fost publicat în Articole. Salvează legătura permanentă.