Mormântul este gol – Hristos a înviat !

            În urmă cu ceva vreme, presa occidentală de scandal  a publicat un articol cu titlul „Iisus nu a înviat?”  şi se întreaba dacă nu cumva trebuie rescrisă Biblia şi dacă  mai este Paştele cea mai importantă sărbătoare creştină?  Bineînţeles că a apărut şi un documentar realizat de BBC, care susţinea că învierea, aşa cum este în referatul biblic, nu a avut loc! Conform celor scrise de ei, Iisus din Nazaret a fost îngropat în mormântul unei familii din Ierusalim, acolo unde au fost înmormântaţi şi Maria şi losif, părinţii Săi.

      Afirmaţia este revoltătoare, dar noi ne-am obişnuit ca să apară asemenea inepţii din când în când!

      E adevărat că în 1980 în timpul unor săpături arheologice  în lerusalim s-a descoperit un mormânt, în care s-au găsit nişte  osuarii gravate cu numele Maria, Iosif şi Iisus, dar  a trage concluzia că Domnul nu a înviat pentru că s-au găsit aceste obiecte, este fals şi nefondat. Pe vremea aceea  mulţi oameni purtau asemenea nume şi în cazul unor asemenea „descoperiri senzaţionale” e clar că „nu tot ce străluceşte este aur”.

     Din punctul nostru de vedere, documentul cel mai credibil şi autentic este Sfânta Scriptură şi arheologii au fost nevoiţi să îi dea dreptate. Biblia afirmă că Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost îngropat într-un mormânt de familie, în care deja era înmormântat dreptul Iosif (care probabil a murit cu mult înaintea răstignirii Sale), ci într-un mormânt nou.

     Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei scrie: „Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care şi el era un ucenic al lui Iisus.  Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea.  Şi Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în giulgiu curat de in, Şi l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, s-a dus.” (Matei 27,57-60).

     Iosif din Arimatea a fost un om bogat. Iisus a fost pus în mormântul său, care se afla printre cele ale  păcătoşilor. Se împlinea de fapt profeţia lui Isaia, care mai devreme cu 700 de ani de momentul răstignirii, scria despre moartea lui Iisus: „Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege şi cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu săvârşise nici o nedreptate şi nici înşelăciune nu fusese în gura Lui.”  (Isaia 53,9).

     Pentru a împlini ceea ce trebuia din punct de vedere al rituarilor de înmormântare, femeile au venit la mormânt şi l-au găsit gol!  Maria Magdalena, alergând la ucenici, a anunţat mai întâi pe cei mai apropiaţi de Domnul Hristos, adică pe Petru şi Ioan, pe care i-a găsit foarte trişti „plângând şi tânguindu-se”, după cum scrie Sfântul Evanghelist Marcu ( XVI, 10). Ea nu le spune altceva decât că mormântul este gol şi în mod sigur, trupul Domnului a fost luat. Cei doi ucenici surprinşi şi impresionaţi, au plecat imediat la mormânt. Tânărul Ioan a ajuns  primul la mormant, dar nu a intrat din frică sau din respect pentru Petru. El s-a uita doar pe uşa mormântului şi a văzut giulgiurile şi s-a înspăimântat. Ucenicul Petru nu se opreşte la intrare, ci intră în mormânt, în camera mortuară. Din mormântul gol, Sfântul Petru observă mai bine că giulgiurile erau puse pe jos, iar mahrama cu care fusese acoperit capul Mântuitorului era înfăşurată în altă parte, bine împăturită.  Toate acestea dovedeau că nu era vorba de un furt, pentru că  nişte hoţi care ar fi violat mormântul, nu ar fi arătat atâta grijă în aranjarea giulgiurilor.

           Cum putem explica mormântul gol? Nu a fost oare un fenomen natural?   Pe baza adevărurilor biblice şi a dovezilor istorice, noi creştinii credem că Mântuitorul a înviat în chip minunat, ca şi „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. Pentru unii este greu de crezut un asemenea lucru; dar dacă nu credem, vom avea şi mai multe întrebări fără nici o explicaţie.

           Teoriile care explică învierea ca pe un efect natural sunt neconvingătoare, având rolul de a ne întări încrederea în adevărul învierii.

        Şi primii istorici (Pliniu, Tacitus, Claudiu şi Iosephus Flavius), care sunt şi cei mai credibili, au spus despre înviere:  „Acest om a fost Mesia, iar după ce Pilat L-a răstignit la insistenţa liderilor noştri, cei care L-au iubit, nu L-au părăsit. El li S-a arătat viu după trei zile, aşa cum au prorocit sfinţii profeţi” (Iosephus Flavius, Antichităţi iudaice, 18.3.3).

         „Dacă s-ar fi răpit corpul, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu l-ar fi desfăşurat înainte ( corpul) şi lăsat deoparte ( giulgiurile), ci l-ar fi luat cum era. Corpul fiind uns cu mir, giulgiul se lipeşte de el ca un plumb. Un hoţ  n-ar fi întrebuinţat atâta timp ca să-l desfăşoare şi în care timp putea fi prins. Şi de ce giulgiul era deoparte şi mahrama în alt loc? Spre a arăta că aceasta nu s-a făcut în grabă, zgomotos, pentru ca ucenici să creadă în înviere. Pentru aceasta Iisus s-a arătat în sfârşit, ca fiind deja asiguraţi de înviere prin ceea ce ei văzuseră.”

           De altfel tot Sfântul Ioan Gură de Aur afirma : „Ucenicii au crezut că a înviat, căci aveau trei probe: piatra răsturnată, mormântul gol şi giulgiurile mortuare strânse aparte”.

         Pentru a nu fi etichetat drept subiectiv, voi reproduce şi părerile unor teologi occidentali. Spre exemplu,  A.M. Ramsey scrie: ”Eu cred în înviere, deoarece altfel nu s-ar putea explica o serie de fapte. Mormântul gol este prea adevărat ca să fie contestat”. Paul Althaus afirmă că învierea „nu s-ar fi putut propovădui în Ierusalim nici măcar o zi, dacă mormântul gol nu ar fi fost o dovadă clară pentru credincioşi”, iar Paul L. Maier afirma într-un interviu: „Dacă analizăm fiecare dovadă în parte, sinceri şi cu atenţie, atunci, pe baza criteriilor cercetării istorice, putem într-adevăr afirma că mormântul lui Iisus a fost gol în dimineaţa învierii. Până în prezent din sursele şi documentele arheologice nu s-a descoperit nici un indiciu care să conteste învierea lui Iisus”.

      Deci mormântul este gol!  Întrebarea care mă frământă pe mine este: rămânem doar să păzim mormântul gol?

Rămânem la mormânt, fără să-l urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos ÎNVIAT? Pentru că mesajul acestui praznic luminat este că HRISTOS A ÎNVIAT!  Dumneavoastră cum credeţi?

      Eu vă doresc să vă bucuraţi şi de mormântul gol, ca şi exmplificare a învierii Domnului, dar, să vă luminaţi sufletele şi să vă întăriţi cu credinţa că El a înviat!

Pr. Petru Berbentia

Acest articol a fost publicat în Articole. Salvează legătura permanentă.