Europa va fi creștină sau nu va fi deloc!

Trăim o vreme a războiului: între culturi, între valori, între credințe. Trăim o vreme a războiului: nevăzut, nedeclarat și, cu toate acestea, prezent!
O știre flamboiantă – cum ar spune catolicii francezi! – a sărit din pagină, zilele trecute: o asociație europeană a migranților solicită Elveției înlocuirea crucii albe de pe drapelul roșu pentru a nu leza demnitatea celor de altă religie decît cea creștină din Europa! Cererea e de noaptea minții, dar se înscrie în același cadru generat de cazul familiei britanice nelăsate de „drepturile omului” să-și trateze copilul în Statele Unite.
Situația, deși absurdă chiar și pentru Ionesco, nu este singulară, ci se înscrie într-un trend mondializat de excese ale drepturilor individuale. În 1999, în timpul războiului din Kossovo, îmi spunea un jurist finlandez, la Belgrad, că NATO acționează după principiul „dreptul individului mai presus decît dreptul comunității”. Bombardarea sîrbilor în numele acestui principiu, generat de o mînă de scelerați, a devenit o obligație! Cum „o obligație” este acum, în Canada, ca la 10 ani să-ți pui copilul să decidă singur ce gen reprezintă: e bărbat sau femeie, sau… amibă! Evident că școala are părghiile necesare de a-ți canaliza și a te manipula într-o direcție sau alta!
Revenim în Europa, acolo unde drepturile omului găsesc o clasă politică demnă de toată mila, condusă chiar de Frau Merkel, o Doamnă de Fier pe care nu știi exact cărui gen să o atribui! Absența sintagmei EUROPA CREȘTINĂ din Constituția Uniunii Europene i se datorează, cu mulți ani înaintea valului de migranți. Deschiderea brațelor spre metisarea rasei albe a fost făcută de aceeași Frau și mă întreb, astăzi, dacă Doamna de Fier a Berlinului nu a premeditat acest lucru. Dacă a premeditat, a fost din mintea ei, bîntuită de phalice gînduri arabo-africane, sau directiva provine din gîndirea unei conspirații?
Indiferent de unde provine, metisarea Europei este în plin proces, iar Germania reprezintă clinica europeană de inseminare în această afacere, cu toate consecințele culturale și istorice ce decurg de aici: desființarea sărbătorilor creștine, renunțarea la crucifixuri, la rugăciuni, la valorile creștine ale unui sub-continent care a generat civilizație pe jumătate din această planetă!
Un exemplu: noua agendă europeană lansată în septembrie anul trecut, editată de Comisia Europeană pentru elevii europeni și distribuită gratuit în școlile din întreg spațiul UE, în aproximativ trei milioane de exemplare. Bogat ilustrată, agenda trece în revistă sărbatorile mai multor religii – mozaică, musulmană, hindusă etc. – împreună cu cîteva date informative despre ele; e trecută chiar și ziua UE – 9 mai. Dar se „uită” să se amintească ceva despre – sau să se treacă în calendar – creștinismul ori vreo sărbatoare creștină, ca și cum nici n-ar exista! Ca și cum Europa s-ar fi născut acum 200 de ani, odată cu eliberarea Timișoarei! Reacția Poloniei, a Italiei și a cîtorva deputați francezi a fost imediată, condamnînd „ateismul agresiv” al birocraţilor unionali. În treacăt fie spus, din partea eurodeputaților noștri nu s-a auzit nimic, ca și cum și noi am exista doar de la 1859 încoace, iar nu de mai devreme…
Un alt exemplu despre cît de demenți sîntem. Vă amintiți de BARNEVERNET? Sistemul prin care anual sînt răpiţi şi sechestraţi mii de copii, inclusiv în vîrstă de cîteva luni, după cum stătea situaţia şi în cazul Familiei Bodnariu, ridică mari semne de întrebare privind motivele reale ale acestor răpiri. Pentru a înţelege cîte ceva din “agenda norvegiană” internă, transbordată la nivel european – cu aplicaţie directă asupra ţărilor cu valori creştine încă bine definite, respectiv cele din Europa Centrală şi de Sud Est, plus Spania si Portugalia – trebuie să avem în vedere că majoritatea “fondurilor norvegiene” distribuite în România unor actori ai “societăţii civile” sînt axate pe minorităţi, în special sexuale, cu predilecţie pe schimbări nocive în educaţia copiilor încă de la grădiniţă. Mare parte din cele 190.000.000 (milioane) de euro alocate de Norvegia în cadrul Fondurilor EEGrants pentru România vizează atacuri directe pe termen lung la fondul naţional românesc, atacuri ce ar trebui să intre în atenţia instituțiilor de apărare a ţării. Spre exemplu, un astfel de proiect, finanţat cu 200.000 de euro, în cadrul “Programului prodiversitate si proincluziune în gradinite”, bani primiţi de “Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate” vizează propaganda homosexuală încă din primii ani de “educaţie”. Iată descrierea oficială a proiectului: “Stereotipurile și prejudecățile sînt formate în copilaria timpurie (4-5 ani). Odată formate, ele devin rezistente la schimbare și creează o bază solidă pentru rasism, sexism, homofobie etc. Traduse în acțiune acestea duc la inegalitate, discriminare și violență socială. Intervenția timpurie în dezvoltarea copiilor este esentială pentru a ne asigura ca vor deveni adulți echilibrați, care să respecte diversitatea și drepturile fundamentale ale celorlalți” (sic).
Ce este Europa? Erezie! Ce va fi Europa? Cel mai mare Turn al Babilonului ?
MARIO BALINT

Acest articol a fost publicat în Articole. Salvează legătura permanentă.